Posts tagged ‘cinta’

06/22/2010

Ibadah Cinta


Dalam mendefinisikan cinta kita kepada Allah yakni dengan melakukan ibadah yang tiada henti tanpa ada keluhan. Ibadah cinta yang demikian akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kelak.

Ini adalah kutipan Hadist Qudsi yang bisa kita jadikan pegangan untuk mendapatkan  ridha dari Allah SWT, semoga bermanfaat buat saya dan Anda sekalian.

Di dalam Hadist Qudsi, Allah SWT berfirman :”Wahai anak Adam !.
1. Aku heran kepada manusia yang meyakini adanya kematian, namun ia bergembira (seolah mati itu tidak ada);
2. Aku heran kepada manusia yang meyakini hisab (hari perhitungan semua amal manusia/hari pembalasan), namun ia semakin tamak mengumpulkan harta;
3. Aku heran kepada manusia yang meyakini adanya akhirat, namun ia tetap bersantai (untuk urusan duniawi);
4. Aku heran kepada manusia yang meyakini adanya kesirnaan dunia, namun ia menggantungkan ketenangan kepadanya (dunia);
5. Aku heran kepada orang yang pandai bersilat lidah, namun sesungguhnya jiwanya kosong;
6. Aku heran kepada orang yang bersuci dengan air, tapi ia tidak pernah membersihkan hatinya;
7.Aku heran kepada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain, sementara ia lupa pada aib dirinya sendiri;
8. Aku heran kepada orang yang mengetahui bahwa Allah melihatnya, namun ia mendurhakanya;
9. Aku heran kepada orang yang percaya bahwa ia akan mati dan sendirian dalam kuburnya, namun ia tidak senang bergaul dan berbuat baik dengan sesama.
10. (Sesungguhnya) Tiada Tuhan selain Aku, dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Ku.

05/26/2010

Mencintai Allah dan Makhluk Semesta


Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. : Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Manakala Allah mencintai seseorang, Dia akan memanggil Jibril seraya berkata, “Aku mencintai si Fulan. Wahai Jibril cintai pula dia”. Jibril pun mencintai orang itu dan mengumumkannya kepada semua penduduk langit. Allah mencintai si Fulan, maka cintai pula dia oleh kalian semua, maka semua penduduk langit mencintai orang itu, dan kemudian dia memperoleh kesenangan-kesenangan dari penduduk bumi. [HR Bukhari]

read more »